top of page

Osobné konzultácie

 

....ak si chcete ujasniť, čo v živote hľadáte ...

... riešite nepríjemné situácie v rodine...

... v práci márne čakáte na povýšenie...

A možno to nie je Váš prípad ... viete, že sú aj iné možnosti a hľadáte niekoho, s kým sa o tom môžete porozprávať ....

Akým prínosom pre Vás môžem byť?

Konzultácia trvá 75 alebo 100 minút podľa Vášho výberu.
Zvýhodnené balíčky sedení.
Prvá konzultácia 20 minút zdarma

bottom of page